Gajah Ngidak Rapah Tegese

1. Gajah ngidak rapah tegese?


Orang yang berkuasa menindas yang lemah.

#semoga benar

2. Gajah ngidak rapah yen tegese paribasan yaiku​


Jawaban:

Gajah ngidak rapah. Pepatah Jawa itu berarti orang yang melanggar perintah atau larangannya sendiri.

Penjelasan:

berikan jawaban ini tercerdas

THX;)

Jawaban:

Orang yang berkuasa menindas yang lemah

Penjelasan:

Semoga Membantu:)


3. Gajah ngidak rapah.Bebasan ing dhuwur tegese...​Mohon Bantuannya


Jawaban:

orang yang berkuasa menindas yang lemah

Penjelasan:

maaf y klo salah


4. Tegese kere munggah bale, tumbu oleh tutup, kemladeyan ngajak sempal, gajah ngidak rapah


Kere munggah bale = batur dipek bojo karo bendarane
Tumbu oleh tutup = Wong kang kekancan sing cocog banget kekarepane
Kemladeyan ngajak sempal =
anak, sedulur, utawa kanca sing ngajak marang karusakan.
Gajah ngidak rapah = nrajang wewalere dhewe


Jadikan jawaban tercerdas

5. contoh ukara gajah ngidak Rapah​


Jawaban:

. Para pejabat kae diparibasanke gajah ngidak rapah, nggawe2 aturan dhewe diterak2 dhewe.

B. Paijan kae sedhakep ngawe-awe, wingi wis gelem mandheg olehe mabuk, saiki malah dibaleni meneh.

C. Slamet kae kebanjiran segara madu, oleh rejeki kang gedhe saka bos'e.

#aldo siap membantu


6. gajah ngidak rapah duwe teges


Tegese nrajang wewalere dhewe

7. Gajah ngidak rapah klebu....​


Jawaban:

tembung saloka

Yaiku unen-unen kang ajeg panganggone mawa teges entar, ngemu surasa pepindhan. Nanging kang dipindhakake wonge.

Tuladha saloka :

Gajah ngidak rapah

tegese : wong kang nglanggar wewalere dhewe

semoga bermanfaat:)


8. d. Apa tegese saloka iki:1) Gajah ngidak rapah2] kebo kabotan sunguII​


Jawaban:

1.) gajah ngidak rapah

= wong sing nrajang wewalere dhewe

2.) kebo kaboten sungu

= wong tuwa sing rekasa amarga kakehen anak

SEMOGA MEMBANTU..


9. Nerak wewalere dhewe yen disalokake.... a. Gajah ngidak jrapah b. Gajah ngidak rempah c. Gajah ngidak rapah d. Gajah ngidak gapah


Raine Kisut
Kaya Kiye

10. gajah ngidak Rapah kelebu Tembung?​


Jawaban:

kalebu tembung saloka'/

Penjelasan:

ana ing sapodoan


Video Terkait Gajah Ngidak Rapah Tegese