Geguritan Tema Pendidikan

1. Geguritan tentang tema pendidikan?


Sekolahanku…

Panggonan anggonku golek ilmu

Sekolahanku…

Diwulang dening Bapak-ibu Guru

Sekolahanku…

Sinau, maca buku

Ing Panggonan iki

Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

Diparingi PR kanggo gladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya…

Sanajan abot kudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi

kareben ngesuk dadi wong kang aji

miguna tumprap bangsa lan nagari


2. geguritan tema pendidikan


                                              cita-citaku
esok awan bengi aku sinau
kanggo nentoake cita-citaku
sadurunge turu aku sinau
sawise turu aku sinau

kula sinau sedina-dina
kanggo nyenengake wong tuwa
ingkang sampun dongaake kula
supaya nggapai cita-cita

kula pengen wong tuwa seneng
kula pengen wong tuwa jumeneng
ben aku bisa seneng
amarga ibu bapak seneng


3. geguritan tema pendidikan


For to pleasur and bankya kalo gak salah far to pleasor menurut yg di atas hehe

4. contoh geguritan bertema pendidikan.


geguritan(puisi lama/puisi jawa)

5. buatkan geguritan dengan tema pendidikan


sekolahku
Sekolahanku…
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku…
Diwulang dening Bapak-ibu Guru

Sekolahanku…
Sinau, maca buku
Ing Panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki
Aku diajari marang kanca aja srei
Diparingi PR kanggo gladhen
Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya…
Sanajan abot kudu dilakoni
Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi
kareben ngesuk dadi wong kang aji
miguna tumprap bangsa lan nagari

6. geguritan tema pendidikan​


Guruku Oborku

Kadya ron garing

Kumleyang kabur kanginan

Ing jagat peteng lelimengan.

Krasa luwih abot

Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep

Mlakuku ora mantep.

Kagubet ribet lan ruwet

Adoh saka cahyamu

Pedhut ing sakindering pandulu

Panjenengan.

Guruku, sihku, oborku

Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.


7. geguritan bertema pendidikan


judul guru ku

maaf kalo salah


8. contoh geguritan bertema pendidikan


^SEKOLAH^

Wiwit esuk tekan awan
Ngangsu Kawruh golek ilmu
Para Guru nggulawentah, kanthi sabar
Mulang lan ndidik para siswa kanthi gemi

Sekolahku
Panggonan nomer loro sawise omahku
Sekolahku
Di didik mring guru
Supaya dadi bocah kang mituhu.


^GURUKU^

Panjengan dudu Wong tuwaku
Nanging, panjengan ngajari luwih saka wongtuwaku
Guruku
Senajan bayaranmu sethithik ora dadi pikir
Senajan kudu mangkat wayah esuk
Kondur wanci Surup
Semangatmu ora kendho
Matur Nuwun Guruku
Panjengan dadi sumber ilmu

9. Buatlah geguritan dengan tema pendidikan?


Jawaban:

Guruku Oborku ( Judul)

Kadya ron garing

Kumleyang kabur kanginan

Ing jagat peteng lelimengan.

Krasa luwih abot

Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep

Mlakuku ora mantep.

Kagubet ribet lan ruwet

Adoh saka cahyamu

Pedhut ing sakindering pandulu

Panjenengan.

Guruku, sihku, oborku

Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.

Penjelasan:

maaf klo salah


10. geguritan tema pendidikan pendek​


Jawaban:

SMK Warga Sekolahku

Sakjroning keselku ana esemu

Sekolah ku kuat tanpa sambat

Mung kanggo kamulyanku ing tembe mburi

Dadi murid warga kudu siap batin

Kudu siap awak, siap disiplin, sregep

Tanpo mikir rekasane awak

Siogo ngundi ilmu, siap nrima perintahe

Dawuh e bapak lan ibu guru

Tetep sabar ngadepi guru

Tetep kuat ngadepi akehe kewajiban

Lan kudu bisa nyingkiri wewalening sekolahku

Penjelasan:

semoga membantu yaa


Video Terkait Geguritan Tema Pendidikan