Istilah Sejen Pikeun Peta Nyaeta

1. istilah sejen pikeun peta nyaeta


Dina basa Sunda, kecap peta miboga dua harti nyaeta peta anu hartina sarua jeung kar anu dina basa Inggris disebut "map", jeung peta anu hartina gerak atawa tingkah. Meta hartina sarua jeung digawe. Metakeun hartina sarua jeung nyontokeun. Pepeta hartina sarua jeung mere isarat ku gerakan. Pepeta sarua hartina jeung tingkah polah.

Conto kalimah anu ngagunakeun kecap peta anu hartina kar "Umpma ditilik dina peta mah Indonesia teh deukeut pisan jeung Australia". Sedengkeun conto kalimah anu ngagunakeun kecap peta anu hartina gerak atawa tingkah "Geus atuh ulah loba peta, gancang wae tangtukeun saha anu rek dipih jadi ketua kleas teh".

2. istilah sejen pikeun peta nyaeta kkkkkk​


Jawaban:

love you kk, ᕙ( ͡◉ ͜ ʖ ͡◉)ᕗ(╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻


3. istilah sejen pikeun peta nyaeta...a.koranb.jangkarc.piwurukd.kar​


Jawaban:

b. Jangkar

SEMOGA BERMANFAAT


4. istilah sejen pikeun usaha​


Jawaban:

Nurutkeun Tésaurus Indonésia, sinonim tina kecap usaha nyaéta usaha.

Mudah-mudahan ngabantosan, tandai salaku jawaban anu pangsaéna


5. 1. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . . A. koran B. jangkar C. piwuruk D. kar


Jawaban:

B. jangkar

Penjelasan:

itu jawaban nya klo gk salah

Jawaban:

B.jangkar

Penjelasan:

maaf kalo salah

jadikan yg terbaik donk


6. Istilah sejen pikeun moderator nyaeta … A Notulen B Pemakalah C Panumbu Catur D Diskusi


Jawaban:

c. panumbu catur

Penjelasan:

Panumbu catur nyaeta jalma anu miboga tugas mingpin jeung ngarahkan lumangsungna hiji acara saperti sawala atawa diskusi, ti mimiti bubuka acara nepi ka panutup acara (moderator).


7. istilah sejen pikeun peta


Dina basa Sunda, istilah peta atawa map sok disebut oge "kar". Jadi, dina basa Sunda, kecap peta anu sarua jeung dina basa Indonesia oge sok disebut peta, disebutna teh kar atawa sarua peta. Tapi dina basa Sunda, kecap peta oge ngabogaan sababaraha harti anu sejen atawa beda-beda.

Peta oge bisa hartina sarua jeung gerak atawa usaha. Meta hartina sarua jeung digawe. Meta oge sarua hartina jeung nngamuk, saperti gajah meta hartina sarua jeung gajah ngamuk. Metakeun hartina sarua jeung nyapertikeun. Pepeta hartina sarua jeung mere isarat. Pepetaan hartina tingkah polah.

8. istilah sejen pikeun kawentar​


Jawaban:

Dina basa Sunda, istilah peta atawa map sok disebut oge "kar". Jadi, dina basa Sunda, kecap peta anu sarua jeung dina basa Indonesia oge sok disebut peta, disebutna teh kar atawa sarua peta. Tapi dina basa Sunda, kecap peta oge ngabogaan sababaraha harti anu sejen atawa beda-beda.

Peta oge bisa hartina sarua jeung gerak atawa usaha. Meta hartina sarua jeung digawe. Meta oge sarua hartina jeung nngamuk, saperti gajah meta hartina sarua jeung gajah ngamuk. Metakeun hartina sarua jeung nyapertikeun. Pepeta hartina sarua jeung mere isarat. Pepetaan hartina tingkah polah.

Semoga Membantu


9. istilah sejen pikeun kata ulang , nyaeta​


Jawaban:

Penjelasan:

Ulangan dari penjelas

Maaf kalo salah


10. istilah sejen pikeun kata ulang nyaeta...​


Jawaban:

sinonim pengulangan adalah klise, peniruan, repetisi, tubian, dril.

Bahasa Sundana: sinonim pikeun pengulangan nyaéta klise, tiruan, pangulangan, tubian, khaki.

Penjelasan:

Semoga Membantu ;)


Video Terkait Istilah Sejen Pikeun Peta Nyaeta