Mungsuhe Puntadewa Yaiku Ratu Ing

Mungsuhe Puntadewa Yaiku Ratu Ing

1. Ing perang Baratayuda, mungsuhe Puntadewa yaiku​


Jawaban:

Ing perang Baratayuda, mungsuhe Puntadewa yaiku​ Kurawa.

Jawaban:

Kurawa

Penjelasan:

Maaf Kalo Salah

2. puntadewa ratu ing ngamerta.yen dirulis aksara jawa yaiku


semoga bermanfaat . maaf kalau gak jelas

3. 12. Prabu Puntadewa iku ratu ing NgamartaUkara ing ndhuwur yen disalin nganggo basa krama yaiku....A. Prabu Puntadewa punika ratu wonten NgamartaB. Prabu Puntadewa niku ratu ing NgamartaC. Prabu Puntadewa niku ratu wonten NgamartaD. Prabu Puntadewa punika ratu ing Ngamarta​


Jawaban:

A) prabu Puntadewa punika ratu wonten ngamarta

Penjelasan:

maaf kalo salah

Jawaban:

C. prabu puntadewa niku ratu wonten Ngamarta

-semoga membantu

-maaf kalau salah


4. Prabu puntadewa ratu watak yaiku


watak : Sabar lan nrima, setya lan tresna dhateng sesamai, jujur, remen paring dana, gandrung dhateng kautamen, lan adil paramarta.

5. puntadewa ratu ing..........


ngamarta.
klo gasalah
Punthadewa ratu ing Ngamarta

6. Prabu puntadewa ratu watak yaiku


sabar lan jujur bijaksana

7. prabu puntadewa ratu ing


Prabu Puntadewa iku ratu ing Ngamarta
Seingatku ya itu. maaf klo salah

8. Prabu Puntadewa ratu ing​


Prabu Puntadewa ratu ing Ngamarta


9. Puntadewa ratu ing nagara


Prabu Puntadewa ratu ing Ngamarta
Puntadewa = Yudhistira ratu ing Ngamarta :)

10. Puntadewa ratu ing.....


ing amarta

maaf kalo salahpuntadewa ratu ing ngamarta

Video Terkait Mungsuhe Puntadewa Yaiku Ratu Ing